PCIFN este o organizație patronală nonguvernamentală constituită în temeiul prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011 la data de 22 Iunie 2016, înregistrată în Registrul Special de la grefa Judecătoriei Sectorului 2 București, sub numărul 1/11.07.2016.

Patronatul este constituit în scopul reprezentării – în conformitate cu Documentele fundamentale și cu legea – la nivel național și internațional a intereselor membrilor acestuia.

Patronatul se constituie pe baza principiului liberei asocieri a membrilor săi, care activează în calitate de instituții financiare nebancare pe piața creditului de consum.